Terapi

Ordet terapi kommer från det grekiska therapeia som betyder betjäning, vård, botande.

Min strävan är att bedriva terapi med värme, empati och ett optimistiskt förhållningssätt.

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Terapin syftar till du ska förstå mer av dina egna tanke- och beteendemönster och hur dessa påverkar hur du mår.  Du får också lära dig hur du själv kan påverka ditt mående genom hur du tänker och beter dig.

Familjeterapi

Familjen betraktas som ett system med många olika relationer: parrelationen mellan de vuxna, föräldra-barnrelationen, syskonrelationerna med flera.

Terapin fokuserar på vad du önskar förändra i olika relationer och hur förändringar kan komma till stånd.

Jag utgår även från hur barndomserfarenheter påverkar dig.