Magdalena Wold, leg. psykoterapeut

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut. Min grundläggande psykoterapeutexamen är i kognitiv beteendeterapi (KBT) med inriktning mot barn och unga. Den legitimationsgrundande examen har jag i familjeterapi.

Jag har trettio års erfarenhet av psykosocialt och psykiatriskt behandlingsarbete från Landstingets barn- och ungdomspsykiatri och kommunal öppenvård. Jag har specialkompetens i problematisk skolfrånvaro och tar även handledningsuppdrag inom området.

Samtalsbehandlingen kan ske både individuellt och i grupp såsom par, familjer etc. Jag tar emot för samtal under kortare eller längre tid. Terapin kan ske även på engelska.

Terapin sker antingen via Skype eller på mottagning i Ursvik, Sundbyberg. Tider: sen eftermiddag, kväll och helg.

Jag arbetar under tystnadsplikt.